అమెరికాలో కాల్పుల కలకలం

ఒకరి మృతి..20 మందికి గాయలు వాషింగ్టన్‌ :అమెరికాలో మరోసారి కాల్పుల కలకలం రేగింది. సరదాగా అంతా కలిసి ఓ చోట చేరి పార్టీ చేసుకుంటున్న సమయంలో తలెత్తిన

Read more