గ్రేటర్‌ వరంగల్‌కు రూ.300 కోట్లు

గ్రేటర్‌ వరంగల్‌కు రూ.300 కోట్లు ఇతర కార్పొరేషన్లకు రూ.400 కోట్లు హైదరాబాద్‌: గ్రేటర్‌ వరంగల్‌కు ఈటల తన బడ్జెట్‌లో రూ.300 కోట్లు కేటాయించారు. అలాగే ఇతర కార్పొరేషన్లకు

Read more