పాకిస్థాన్‌ సైన్యం గట్టి బుద్ధి చెబుతుంది

చివరి రక్తం బొట్టు వరకు పోరాడే శక్తి మా సైన్యానిది ఇస్లామాబాద్‌: పాకిస్థాన్‌తో కయ్యానికి భారత్‌ కాలుదువ్వుతోందని, మా సైన్యం వారికి గట్టి బుద్ధి చెప్పడం ఖాయమని

Read more