దేవుల్ల వాల్‌పేపర్లతో కొత్తందాలు

దేవుల్ల వాల్‌పేపర్లతో కొత్తందాలు ఇంటిలోకి అడుగు పెట్టకముందే ఇంటి గేటు దగ్గర వినాయకుడి ధర్శనంతో ప్రారంభంమై హాల్లోకి వెళ్లగానే అమ్మవారు సాక్షాత్కరిస్తే.. మనసంతా భక్తి భావంతో నిండిపోతుంది..

Read more