పూణెకు తిరిగి వెళ్లేందుకు తృప్తిదేశాయ్‌ సమ్మతి

కోచి ఎయిర్‌పోర్టులో 12 గంటలపాటు నిర్బంధం అయ్యప్పదర్శనానికి రానీయబోమని భక్తుల ఆందోళన కోచి: శబరిమలై ఆలయంలో అయ్యప్పను దర్శించుకునేందుకు పూణెనుంచి విమానంలో వచ్చిన హక్కుల కార్యకర్త తృప్తిదేశా§్‌ు

Read more