నేటి ఆర్ధరాత్రి నుంచి ‘వైకుంఠ’ దర్శనం

నేటి ఆర్ధరాత్రి నుంచి ‘వైకుంఠ’ దర్శనం తిరుమలµ: కలియుగ వైకుంఠం సప్తగిరుల్లో కొలువైన తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరుని ఆలయంలో అత్యంత విశిష్టమైన వైకుంఠ ఏకాదశి, ద్వాదశి పర్వది నాలకు

Read more