పనివారికి పది శాతం వాటా పంచిన ఛైర్మన్‌

ఫైనాన్స్‌ కంపెనీ క్యాపిటల్‌ ఫస్ట్‌ చైర్మన్‌ వైద్యనాథన్‌ కంపెనీలోని తన షేర్లలో 10 శాతం వాటాను పంచారు. తన ఇంట్లో పనిచేసే సహాయకులు, డ్రైవర్లు, కుటుంబ సభ్యులు,

Read more