అంత‌రించి పోయే ద‌శ‌లో రాబందులు, సంర‌క్ష‌ణ దిశ‌గా పార్శీలు

సాధారణంగా ఎవరైనా మరణిస్తే వారి మతాచారాలను బట్టి మృతదేహాన్ని దహనం చేయడమో లేక ఖననం చేయడమో చేస్తుంటారు. పార్శీలు మాత్రం విభిన్నం. వీరు తమలో ఎవరైనా మృత్యువాతపడితే

Read more