మేలు చేసే నీరుల్లి

మేలు చేసే నీరుల్లి వెల్లుల్లి, నీరుల్లి అక్కాచెల్లెళ్ళలాంటివి. రెండింటికి కొన్ని తేడాలున్నప్పటికీ, సమానమైన శక్తి సామర్థ్యాలున్నాయి. ల లివర్‌, స్ల్పీన్‌ వంటి అవయవాలలో వాప్ఞ, వొంటికి నీరుపట్టడం,

Read more