యాప్‌ ద్వారా ఓటర్‌ స్లిప్‌లను పొందవచ్చు

హైదరాబాద్:  ఎన్నికల సంఘం టీ పోల్‌ యాప్‌ ద్వారా ఓటర్‌ స్లిప్‌లను పొందవచ్చని తెలిపింది జిల్లా పేరు, ఎపిక్ నంబర్‌ను నమోదు చేసి ఓటర్లు ఈ స్లిప్‌లను

Read more