ప్రజావాక్కు

ప్రజావాక్కు     పౌరపట్టికను పునఃసమీక్షించాలి: ఎం.కనకదుర్గ,తెనాలి,గుంటూరుజిల్ల్లా సార్వత్రిక ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ అసొంలో దాదాపు 40 లక్షల మంది వలసదారులు ఉన్నట్లు జాతీయ పౌరపట్టిక వెలువరించిన

Read more