చలివేంద్రాలు పెంచాలి

ప్రజావాక్కు   చలివేంద్రాలు పెంచాలి: సరికొండ శ్రీనివాసరాజు, వనస్థలిపురం రోజురోజుకీ ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతూ రాష్ట్రం నిప్పుల కుంప టి అయింది. వడదెబ్బ మృతుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతున్నది.

Read more