ప్రజావాక్కు

ప్రజావాక్కు నకిలీ మందులను నిషేధించాలి: -సి.ప్రతాప్‌, శ్రీకాకుళం పంటల సాగులో ఉత్పత్తి పెంచేందుకు మేలైన విత్తనాలతో పాటు సక్రమ యాజమాన్య పద్ధతులు అత్యావశ్యకం.కాని ఇటీ వల కేంద్రప్రభుత్వం

Read more

ప్రజావాక్కు

ప్రజావాక్కు పనిచేయని ప్రభుత్వాలు ఎందుకు?: ఎం.శ్రీనివాస్‌, హైదరాబాద్‌ తమది విలక్షణమైన పార్టీ,విలువలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే పార్టీ అని సమయం, సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా బిజెపి నాయకులు ఇలాంటి మాటలు

Read more

ప్రజావాక్కు

ఎడిట్‌ పేజీకి… ఆర్థిక, సాంఘిక, రాజకీయ పరిణామాలకు సంబంధించిన విశ్లేషణాత్మక వ్యాసాలు పంపగోరేవారు www.editpage@vaartha.com  కు  మెయిల్‌ పంపగలరు. ప్రజావాక్కు వస్త్రధారణపై ఆంక్షలు: బి.ఎన్‌.సత్యనారాయణ, హైదరాబాద్‌ అధ్యాపకుల వస్త్రధారణ

Read more