ప్రజావాక్కు

విషజ్వరాలతో విలవిల:-కాయలనాగేంద్ర, హైదరాబాద్‌ దోమ ఈ పేరు వినగానే ఎంతటి వారైనా హడలిపోవాల్సిందే. దీనిని చూడగానే ప్రజలకు ఒంటిలో వణుకుపుట్టి, చలిజ్వ రంతో ముచ్చెమటలు పడతాయి. ఇది

Read more

ప్రజావాక్కు

జాతీయ డేటా నిర్వహణ కేంద్రం: -సి.హెచ్‌.సాయిరుత్విక్‌, నల్గొండ సమాచారాన్ని అభివృద్ధి వనరుగా పరిగణిస్తూ దానిని తన భూ భాగంలోనే భద్రపరిచేందుకు జాతీయ డేటా నిర్వహణ కేంద్రా న్ని

Read more