ఐదేళ్లలో 1400శాతం లాభం

న్యూఢిల్లీ: వి ఫర్‌ విక్టరీ అంటారు. తెలుగులో వి అనగానే విజయం అనేపదం కదలాడుతుంది. అలాగే స్టాక్‌ మార్కెట్లో వి అంటే వేల్యూగా చెప్పుకుంటే అలా వేల్యూ

Read more