ప్రోటీన్లు , విటమిన్లు అధికంగా

ఆహారం ఆరోగ్యం శనగలు , పెసలు, శనక్కాయలు అలాంటి గింజలను నీటిలో నానా బెడితే మొలకెత్తిన విత్తనాలు అవుతాయి. ఇందులో ప్రోటీన్లు , విటమిన్లు అధికంగా ఉంటాయి.

Read more

ఆరోగ్యాన్నిచ్చే విటమిన్లు

ఆరోగ్యాన్నిచ్చే విటమిన్లు ఆరోగ్యానికి విటమిన్లు ఎంతో అవసరమైనవని అందరికీ తెలుసు. కాని విటమిన్ల గురించి పూర్తి అవగాహన వారికుండదు. ఏ విటమిన్‌లో ఏముందో, అవి తినటం వల్ల

Read more