విటమిన్‌ డి ప్రయోజనాలు

విటమిన్‌ డి ప్రయోజనాలు మన శరీరంలో బహుముఖమైన విధులను నిర్వహిస్తున్న ‘డి విటమిన్‌ను ఒక ఎంజైమ్‌గాను, ఒక హార్మోన్‌గాను పరిగణిస్తున్నారు. ‘డి విటమిన్‌ శరీరంలోని ఎముకలలోని ఖనిజాల

Read more

శాకాపోషకాలు

శాకాపోషకాలు పురుషుల్లో కంటే మహిళల్లోనే అధికంగా కనిపించే సమస్య ఆస్టియోపోరోసిస్‌. ఆడవారిలో ముఫ్పయి ఏళ్లు దాటిన తర్వాత ఎముకలు వాటి సాంద్రతని కోల్పోతాయి. కావ్ఞన మహిళలు ఈ

Read more

బహుముఖ విధులు నిర్వహించే విటమిన్‌ – డి

నాడి బహుముఖ విధులు నిర్వహించే విటమిన్‌ – డి మన శరీరంలో బహుముఖమైన విధులను నిర్వహిస్తున్న ‘డి విటమిన్‌ను ఒక ఎంజైమ్‌గాను, ఒక హార్మోన్‌గాను పరిగణిస్తున్నారు. ‘డి

Read more