విటమిన్ – డి అందుతోందా ?

ఆహారం – ఆరోగ్యం మన సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి , ఇమ్యూనిటీని మెరుగు పరచుకోవటానికి మనం తీసుకునే ఆహారం కీలకం అన్న విషయం తెలిసిందే. ప్రత్యేకించి రోగ నిరోధక

Read more

విటమిన్ల లోపం..గుర్తించటం ఎలాగంటే ?

ఆహారం-ఆరోగ్యం-అవగాహన విటమిన్ల లోపం కొన్ని లక్షణాల ద్వారా బయట పడుతూ ఉంటుంది.. కాబట్టి ఆ లక్షణాల పట్ల అవగాహన ఏర్పరుచుకుని .. ఆ విటమిన్ పరిమాణాన్ని పెంచి

Read more