పులిపిరుల నివారణకు చికిత్స

పులిపిరుల నివారణకు చికిత్స మన ఒంటికి చర్మమే కోటగోడ! దుమ్ము, ధూళి, పొగ ఏదైనా నిలువరిస్తూ.. బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌, ఫంగస్‌.. అన్నింటినీ ప్రతిఘటిస్తూ.. శరీరాన్ని కాపాడుతుంటుంది. కొన్నిసార్లు

Read more