అండగా ఉంటాం: కెటిఆర్‌

అండగా ఉంటాం: కెటిఆర్‌ హైదరాబాద్‌: అమెరికాలో హత్యకు గురైన కూచిబొట్ట శ్రీనివాస్‌ కుటుుంబాన్ని మంత్రి కెసిఆర్‌ పరామర్శించారు.. ఇక్కడి మల్లంపేట్‌లో శ్రీనివాస్‌ కుటుంబ సభ్యులను ఆయన ఓదార్చారు..

Read more