జీన్స్‌,కార్గోప్యాంట్లు ధరించారాదు. సిఎం ఆదేశాం

న్యూఢిల్లీ: ఉన్నతస్థాయి అధికారిక సమావేశాలకు జిల్లా కలెక్టర్లు, ఏడీఎంలతో పాటు జిల్లా ఉన్నతాధికారులు జీన్స్‌, కార్గో ప్యాంట్లు ధరించారాదని త్రిపుర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్‌, విధిగా

Read more