క‌న్య‌త్వ ప‌రీక్ష‌లు నిర్వ‌హించ‌డం నేరం

ముంబయి: మహారాష్ట్రలోని కొన్ని సమూహాలు ఇప్పటికీ పెండ్లికి ముందు కన్యత్వ పరీక్షలు చేపించే ఆచారం ఈనాటికి కొనసాగుతూనే ఉంది. ఐతే దీనిపై స్పందించిన ప్రభుత్వం కన్యత్వ పరీక్షలను

Read more