వైరల్‌ వ్యాధులు-2

ఆరోగ్య భాగ్యం జీర్ణకోశ వైరల్‌ డిసీజెస్‌: వైరల్‌ ఫుడ్‌ పాయిజనింగ్‌ ఎ) హైపటైటిస్‌ ఎ వైరస్‌ : కామెర్లు, శరీరం పసుపువర్ణంలో ఉండడం, వికారం, వాంతులు, విరేచనాలు

Read more