మరో రెండు ప్రపంచ బ్యాంకుల విలీనం

మరో రెండు ప్రపంచ బ్యాంకుల విలీనం ముంబై, అక్టోబరు 12: కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చే ఆర్థికసంవత్స రంలో రెండుపెద్ద ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకులను విలీనంచేయాలని నిర్ణయించింది. ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకుల

Read more