ఫుట్‌భాల్‌ ప్లేయర్‌ వినీత్‌ను ఉద్యోగంలోకి తీసుకోండి కేరళ ప్రభుత్వం కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి తిరువనంతపురం: హాజరుశాతం తక్కువగా ఉందని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించిన ఫుట్‌బాల్‌ ప్లేయర్‌ సికె వినీత్‌ను

Read more