గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధం?

గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధం? కడప: రాష్ట్ర విభజన అనంతరం ఎపిలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణకు రంగం సిద్ధమైంది. 2018 మే 31లోగా గ్రామ

Read more