నిర్లక్ష్యం నీడన విద్యాశాఖ

నిర్లక్ష్యం నీడన విద్యాశాఖ విద్యా వ్యవస్థ మారుతున్న రోజుల్లో వ్యాపారవరవడి కనిపిస్తుంది. ప్రైవేటు, కార్పొరేట్‌ వ్యవస్థలు రంగంలోకి దిగి విద్యావ్యవస్థను తీవ్ర వ్యాపార లావాద ేవిల్లో ముంచ్చెత్తుతున్నాయి.

Read more