శ్రీలంక ప్రధానిగా విక్రమ్‌సింఘే పునర్నియామకం

కొలంబో: శ్రీలంక ప్రధాన మంత్రిగా రణిల్‌ విక్రమ్‌సింఘే తిరిగినియమితులయ్యారు.అధ్యక్షుడు మైత్రిపాల సిరిసేన ఆయన్ను గత 1క్టోబరు 26వ తేదీ తొలగించినతర్వాత మళ్లీ పునిర్నయామకం చేసారు. యునైటెడ్‌ నేషనల్‌

Read more