ఇరువురు ప్రధానులకు విషమపరీక్షే!

ఇరువురు ప్రధానులకు విషమ పరీక్షే! ప్రపంచ దేశాలు విస్తుపోయే విధంగా శ్రీలంకలో రాజ్యాంగ సంక్షోభం తలె త్తింది. ప్రస్తుతప్రధాని రణిల్‌ విక్రమ్‌సింగేను ఒక్క కలంపోటుతో గద్దెదించి ఆయన

Read more