విమాన రాకపోకలు ఆలస్యం

కృష్ణాజిల్లాను కప్పేసిన మంచు దుప్పటి Vijayawada: కృష్ణాజిల్లాలో మంచు దట్టంగా ఉంది.. ఆకాశం పొగమంచుతో కప్పుకుంది. దీంతో ప్రజలు పలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ కారణంగా

Read more