బలిదానాలు చూడలేకే సోనియా తెలంగాణ ఇచ్చారు

సూర్యపేట: తెలంగాణ ఏర్పాటు చేశాక తననే సియం చేయాలని కేసిఆర్‌ సోనియాను అడిగారని, దానికి సోనియా ఒప్పుకోకుండా నువ్వు వొద్దు, నీ పార్టీ వద్దు అని కేసిఆర్‌ను

Read more