అమర్‌రాజా సిఇఒగా విజయానంద్‌

అమర్‌రాజా సిఇఒగా విజయానంద్‌ హైదరాబాద్‌: అమర్‌రాజా కంపెనీ సిఇఒగా ఎస్‌ విజయానంద్‌ నియమితులయ్యా రు. ప్రస్తుతం అమర్‌రాజా పవర్‌సిస్టమ్స్‌కు సిఇఒగా వ్యవహరిస్తున్న విజయానంద్‌ అమర్‌ రాజా గ్రూప్‌లోనే

Read more