రాజ్యభాష అమలులో విజయబ్యాంకు భేష్‌

రాజ్యభాష అమలులో విజయబ్యాంకు భేష్‌ హైదరాబాద్‌: ప్రభుత్వరంగ సంస్థల్లో రాజ్యభాషగా హిందీ అమలునుఖచ్చితంగా అమలుచేయా లని, డిజిటల్‌ బ్యాంకింగ్‌, విజిలెన్స్‌లపై అవగాహన మరింతగాపెరగాలని విజయాబ్యాంకు ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌

Read more