టాటాట్రస్టు వైస్‌ఛైర్మన్లుగా సింగ్‌, వేణుశ్రీనివాసన్‌

టాటాట్రస్టు వైస్‌ఛైర్మన్లుగా విజ§్‌ుసింగ్‌, వేణుశ్రీనివాసన్‌ న్యూఢిల్లీ: టాటాసన్స్‌ ప్రమోర్‌ సంస్థ టాటాట్రస్టులు విజ§్‌ుసింగ్‌, వేణు శ్రీనివాసన్‌లను వైస్‌ఛైర్మన్లుగా నియమిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. టాటాసన్స్‌ బోర్డులో వేణుశ్రీని వాసన్‌ డైరెక్టర్‌గా

Read more