జాతీయ క్రీడా నియమావళి అమలు

జాతీయ క్రీడా నియమావళి అమలు న్యూఢిల్లీ: రాష్ట్ర సమాఖ్యల్లో జాతీయ క్రీడా నియ మావళి అమలు చేయాలని భావిస్తున్నట్లు కేంద్ర క్రీడాశాఖ మంత్రి విజ§్‌ు గోయల్‌ పేర్కొన్నాడు.

Read more