విజయవాడలో దారుణం..ఐదేళ్ల కూతురి ఫై తండ్రి అత్యాచారం

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మరో దారుణం చోటుచేసుకుంది. అభం శుభం తెలియని ఐదేళ్ల కూతురి ఫై తండ్రి అత్యాచారం చేసిన ఘటన సభ్య సమాజాన్ని తలెత్తుకుండా చేసింది. విజయవాడ

Read more