అవి ఇతరులకు అనవసరం

అవి ఇతరులకు అనవసరం సెలబ్రిటీల పర్సనల్‌ లైఫ్‌ గురించి తెలుసుకోవటం అంటే ఎంత క్రేజ్‌ ఉంటుందో.. మీడియాకు కూడ అంత ఉత్సాహం ఉంటుందంటారు.. అదే పెళ్లి చేసుకున్న

Read more