కూసుమంచి వద్ద కారు బోల్తా..భారీగా నగదు బ్యాగులు

ఎన్నికల వేళ భారీగా నగదు బయటపడుతుంది. నిన్న వైజాగ్ నుండి విజయవాడ వైపు వెళ్తున్న కార్ బోల్తా పడిన ఘటన భారీగా నగదు బయటపడిన ఘటన మరచిపోకముందే..ఈరోజు

Read more