ఇంటర్‌లో ఫస్ట్‌క్లాస్‌లో పాసైన అవిభక్త కవలలు వీణ-వాణి

అవిభక్త కవలలు వీణ-వాణి ఇంటర్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాసయ్యారు. మంగళవారం విడుదలైన తెలంగాణ ఇంటర్‌ ఫలితాల్లో వీణ-వాణీలు ఉత్తీర్ణత సాధించారు. వీణ 712 మార్కులు, వాణి

Read more