బాసరలో శ్రీ వసంత పంచమి ఉత్సవాలు

నిర్మల్‌ : ఈరోజు నుండి మూడు రోజుల పాటు బాసరలోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో శ్రీ వసంత పంచమి ఉత్సవాలు జరగనున్నాయని ఆలయ వేద

Read more