25 కోట్ల మొక్కలు నాటేందుకు శ్రీకారం

70వ వనమహోత్సవంలో పాల్గొన్న జగన్‌ గుంటూరు: పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించే నిమిత్తం అడవుల పెంపకం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన 70వ వన మహోత్సవాన్ని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి

Read more