శానిటైజర్‌ :చేతులకు మాత్రమే వాడాలి

ఆరోగ్యం-జాగ్రత్తలు సబ్బుతో చేతులు కడిగితే చేతులపై ఉండే కరోనా వైరస్‌ తొలగిపోతుంది. స్నానం చేసేటప్పుడు అదే సబ్బును ముక్కు, నోటి చుట్టు కూడా రాసుకుంటాం. తర్వాత నీటితో

Read more