అమెరికాలో భారతీయ విద్యార్థికి ఏడాది జైలు

న్యూయార్క్: అమెరికాలో ఇండియన్ విద్యార్థి కంప్యూటర్లను షార్ట్ సర్క్యూట్ తో ధ్వంసం చేసినందుకు అక్కడి కోర్టు సంవత్సరం పాటు జైలు శిక్ష విధించింది. విశ్వనాథ్ అకుతోటా అనే

Read more