హైదరాబాద్ కు రాబోతున్న మరో భారీ పెట్టుబడి సంస్థ

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పడిన తర్వాత రాష్ట్ర రూపు రేఖలే మారిపోతున్నాయి. కేవలం రాజధాని హైదరాబాద్ మాత్రమే కాదు పల్లె టూర్ సైతం ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. ముఖ్యంగా

Read more