పైలట్‌ సిగరెట్‌ తాగడం వల్ల 51 మంది మృతి

  కాఠ్‌మాండూ: గత సంవత్సరం మార్చిలో నేపాల్‌లో కాక్‌పిట్‌లో విమానం నడుపుతున్న పైలట్‌ సిగరెట్‌ కాల్చడం వల్ల ఆ విమానంలో ప్రమాదానికి గురై 51 మంది ప్రాణాలు

Read more