దేశంలో రెండో అతిపెద్ద బ్యాంకుగా పిఎన్‌బీ

పిఎన్‌బీలో విలీనమయిన ఓరియంటల్‌ బ్యాంకు, యునైటెడ్‌ బ్యాంకు దిల్లీ: దేశంలో నేడు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల విలీనం జరిగింది. దీంతో దేశంలో రెండో అతిపెద్ద బ్యాంకుగా పంజాబ్‌

Read more