నివురుగప్పిన నిప్పులా నిరుద్యోగ సమస్య

ఇటీవల కాలంలో వర్కింగ్‌ ఏజ్‌ జనాభా గ్రామీణ కార్మికుల జాబితాలో చేరడంతో వీరి సంఖ్య పెరిగింది. కానీ తగినన్ని అవకాశాలు లేవ్ఞ. వీరు ప్రస్తుతం ఉద్యోగాలు వెతుక్కోవడంలో

Read more