గర్భిణులకు ఫోలిక్‌ ఆసిడ్‌ తప్పనిసరి

గర్భిణులకు ఫోలిక్‌ ఆసిడ్‌ తప్పనిసరి ఫోలిక్‌ ఆసిడ్‌ అనేది విటమిన్‌ బి9. దీన్నే టెరైల్‌ గ్లుటామిక్‌ ఆసిడ్‌ అని కూడా అంటారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 3 శాతం

Read more