అల్ట్రాటెక్‌ నికరలాభంలో క్షీణత

ముంబయి: ఆదిత్యబిర్లాగ్రూప్‌నకు చెందిన సిమెంట్‌కంపెనీ అల్ట్రాటెక్‌ మూడోత్రైమాసికంలో 23శాతం నికరలాభాల్లో క్షీణత నమోదుచేసింది.పెట్‌ కోక్‌, బొగ్గు ధరలు పెరగడం వల్ల ఉత్పత్తివ్యయంలో భారంపెరిగిందని కంపెనీ ప్రకటించింది. నికరలాభం

Read more