ఉల్ఫా దాడిలో మృతిచెందిన వారికి ఎక్స్‌గ్రేషియా

టిన్సుకియా: దోలా-సదియా బ్రిడ్జ్‌ వద్ద ఉన్న బిష్ణోముఖ్‌ గ్రామంలో ఉల్ఫా ఉగ్రవాదులు జరిపిన దాడిలో ఐదుగురు స్థానికులు మృతిచెందారు. ఆ దాడిలో మృతిచెందిన ఐదుగురు కుటుంబాలకు అస్సాం

Read more