కడుపులో మంట పేగుపూత లక్షణం

కడుపులో మంట.. పేగుపూత లక్షణం కడుపులోని పొరలు పల్చబడటం లేక వాచుటకు ప్రేగు పూత అంటారు. ఇది పెద్దగా ప్రమాదకరమైనది కాదు. మనం తీసుకునే ఆహారంలో మార్పుల

Read more

జీర్ణాశయంలో అల్సర్‌

జీర్ణాశయంలో అల్సర్‌ అల్సర్‌ అంటే పుండు అని అర్ధం. కేన్సర్‌ కూడా ఒక రకమైన పుండే. చర్మాన్ని, జిగురు పొరలను తొలచివేస్తూ కండరాలలోనికి చొచ్చుకుపోయే కంతులను పుండు

Read more

అల్సర్‌ ప్రమాదకరం

అల్సర్‌ ప్రమాదకరం అత్యవసరంగా చికిత్స చేయాల్సిన కడుపు నొప్పులలో ప్రధానంగా పేర్కొనవలసింది కడుపులో పుండు (పెప్టిక్‌ అల్సర్‌), దాని వలన కలిగే విపత్కర పరిణామాలు. అల్సర్‌ అనేది

Read more